Potrošački kredit preko firme sa kojima imamo sklopljene ugovore već 50 KM na period od 12 mjeseci.

Na kredit preko BBI banke odobravamo popust koji je istaknut u firmi na gotovinsko plaćanje, a sa bankom riješavate potrošački kredit.